Brothers in Arms Hell's Highway Yapılması Gereken Grafik Ayarları | R.C.P

Brothers in Arms Hell's Highway Yapılması Gereken Grafik Ayarları

Brothers in Arms Hell's Highway Yapılması Gereken Grafik Ayarları

Brothers in Arms Hell's Highway oynamadan önce mutlaka yapılması gereken grafik ayarlarını paylaşıyorum. Oyunda bizim artıramadığımız bazı grafik ayarları var. O ayarlardan bazıları oynanışı bile etkiliyor. En dikkat çekeni ve neden bizim tercihimize bırakılmadığını anlamadığım MaxAnisotropy özelliğinin 4x ile sabitlenmiş olması. Bilgisayarın performansına bağlı otomatik olarak bile bu özellikler değiştirilmiyor.  Mecburen bu ayarları bizim yapmamız gerekli. Ayarları aşağıdaki rehberi uygulayarak yapın ve aradaki farkı siz de görün.


Brothers in Arms Hell's Highway Yapılması Gereken Grafik Ayarları


Alttaki kodu kopyalayın.
[URL] Protocol=unreal Name=Player Map=p_main.gbxmap LocalMap=p_main.gbxmap TransitionMap=Transition.gbxmap MapExt=gbxmap EXEName=SumacGame.exe DebugEXEName=DEBUG-SumacGame.exe SaveExt=usa Port=7777 GameName=Brothers In Arms: Hell's Highway GameNameShort=BIA:HH [Engine.Engine] NetworkDevice=GsDrv.IpNetDriverGs ConsoleClassName=Engine.Console WikiConsoleClassName=Engine.WikiConsole GameViewportClientClassName=SumacGame.SumacGameViewportClient LocalPlayerClassName=Engine.LocalPlayer DataStoreClientClassName=Engine.DataStoreClient Language=int bAllowMatureLanguage=FALSE GameEngine=Engine.GameEngine EditorEngine=Editor.EditorEngine UnrealEdEngine=UnrealEd.UnrealEdEngine Client=WinDrv.WindowsClient Render=Render.Render Input=Engine.Input Canvas=Engine.Canvas TinyFontName=EngineFonts.TinyFont SmallFontName=EngineFonts.SmallFont MediumFontName=EngineFonts.SmallFont LargeFontName=EngineFonts.SmallFont WireframeMaterialName=EngineMaterials.WireframeMaterial DefaultMaterialName=EngineMaterials.DefaultMaterial EmissiveTexturedMaterialName=EngineMaterials.EmissiveTexturedMaterial GeomMaterialName=EngineMaterials.GeomMaterial DefaultFogVolumeMaterialName=EngineMaterials.FogVolumeMaterial TickMaterialName=EditorMaterials.Tick_Mat CrossMaterialName=EditorMaterials.Cross_Mat DefaultUICaretMaterialName=EngineMaterials.BlinkingCaret SceneCaptureReflectActorMaterialName=EngineMaterials.ScreenMaterial SceneCaptureCubeActorMaterialName=EngineMaterials.CubeMaterial RandomAngleTextureName=EngineMaterials.RandomAngles LevelColorationLitMaterialName=EngineMaterials.LevelColorationLitMaterial LevelColorationUnlitMaterialName=EngineMaterials.LevelColorationUnlitMaterial RemoveSurfaceMaterialName=EngineMaterials.RemoveSurfaceMaterial EditorBrushMaterialName=EngineMaterials.EditorBrushMaterial DefaultPhysMaterialName=EngineMaterials.DefaultPhysicalMaterial TextureStreamingBoundsMaterialName=EditorMaterials.Utilities.TextureStreamingBounds_MATInst TerrainCollisionMaterialName=EngineMaterials.TerrainCollisionMaterial TerrainErrorMaterialName=EngineMaterials.MaterialError_Mat TerrainMaterialMaxTextureCount=32 TerrainTessellationCheckCount=12 TerrainTessellationCheckBorder=4.0 TerrainTessellationCheckDistance=2048.0 BeginUPTryCount=200000 bStaticDecalsEnabled=True bDynamicDecalsEnabled=True bForceStaticTerrain=False LightComplexityColors=(R=0,G=0,B=0,A=1) LightComplexityColors=(R=0,G=255,B=0,A=1) LightComplexityColors=(R=63,G=191,B=0,A=1) LightComplexityColors=(R=127,G=127,B=0,A=1) LightComplexityColors=(R=191,G=63,B=0,A=1) LightComplexityColors=(R=255,G=0,B=0,A=1) ShaderComplexityColors=(R=0,G=255,B=100,A=1) ShaderComplexityColors=(R=0,G=255,B=0,A=1) ShaderComplexityColors=(R=63,G=191,B=0,A=1) ShaderComplexityColors=(R=127,G=127,B=0,A=1) ShaderComplexityColors=(R=191,G=63,B=0,A=1) ShaderComplexityColors=(R=255,G=0,B=0,A=1) bUsePixelShaderComplexity=True bUseAdditiveComplexity=True MaxPixelShaderAdditiveComplexityCount=600 MaxPixelShaderOpaqueComplexityCount=200 MaxVertexShaderComplexityCount=200 TimeBetweenPurgingPendingKillObjects=90 bUseSound=True bUseTextureStreaming=True bUseBackgroundLevelStreaming=True bSubtitlesEnabled=True bSubtitlesForcedOff=FALSE ScoutClassName=Engine.Scout DefaultPostProcessName=p_post_process.pp_chains.pp_sumac_default DefaultUIScenePostProcessName=EngineMaterials.DefaultUIPostProcess ThumbnailSkeletalMeshPostProcessName=EngineMaterials.DefaultThumbnailPostProcess ThumbnailParticleSystemPostProcessName=EngineMaterials.DefaultThumbnailPostProcess ThumbnailMaterialPostProcessName=EngineMaterials.DefaultThumbnailPostProcess bOnScreenKismetWarnings=false bEnableKismetLogging=FALSE AllowShadowVolumesGame=FALSE AllowShadowVolumesEditor=FALSE ShadowVolumeLightRadiusThreshold=1000 ShadowVolumePrimitiveScreenSpacePercentageThreshold=0.25 bEnableVSMShadows=True bEnableBranchingPCFShadows=True ShadowFilterRadius=2 DepthBias=.012 CameraRotationThreshold=45.0 CameraTranslationThreshold=10000 PrimitiveProbablyVisibleTime=2.0 PercentUnoccludedRequeries=0.25 MinTextureDensity=0.0 IdealTextureDensity=13.0 MaxTextureDensity=80.0 bDisablePhysXHardwareSupport=True DynamicShadowCastDistance_Near=2000 DynamicShadowCastDistance_Far=5000 DemoRecordingDevice=Engine.DemoRecDriver bPauseOnLossOfFocus=True MaxParticleResize=0 MaxParticleResizeWarn=0 NetClientTicksPerSecond=160 bAllowFlareOuts=true bAllowSteepDecals=true IsNorthAmericanRegion=true UseStreaming=False bEnablePacks=true bEnableIronSights=true bEnableMemSnapshot=false MemSnapshotInterval=30.0 bEnablePerfSnapshot=false PerfSnapshotInterval=5.0 MaxShadowResolution=4096 ;;DefaultOnlineSubsystemName=OnlineSubsystemPC.OnlineSubsystemPC DefaultOnlineSubsystemName=OnlineSubsystemGameSpy.OnlineSubsystemGameSpy DefaultOfflineSubsystemName=OfflineSubsystemPC.OfflineSubsystemPC AdditionalFontNames=p_font_gbx.trajan_new.trajan_28o_new AdditionalFontNames=p_font_gbx.trajan_new.trajan_54_new bNoTerrainPostLoadOptimization=false DumpFileFull=false [Engine.StreamingMovies] RenderPriorityPS3=1001 SuspendGameIO=True [Engine.ISVHacks] bInitializeShadersOnDemand=False DisableATITextureFilterOptimizationChecks=True UseMinimalNVIDIADriverShaderOptimization=True PumpWindowMessagesWhenRenderThreadStalled=False [Engine.GameEngine] bSmoothFrameRate=FALSE MinSmoothedFrameRate=22 MaxSmoothedFrameRate=62 bDisableWinKey=FALSE [Engine.DemoRecDriver] AllowDownloads=True DemoSpectatorClass=Engine.PlayerController MaxClientRate=25000 ConnectionTimeout=15.0 InitialConnectTimeout=200.0 AckTimeout=1.0 KeepAliveTime=1.0 SimLatency=0 RelevantTimeout=5.0 SpawnPrioritySeconds=1.0 ServerTravelPause=4.0 NetServerMaxTickRate=30 LanServerMaxTickRate=30 [Engine.PackagesToAlwaysCook] Package=OfflineSubsystemPC Package=OnlineSubsystemGameSpy Package=OnlineSubsystemLive Package=OnlineSubsystemPC Package=SumacGameMP Package=Entry Package=MainMenu Package=p_Main Package=d_commandring Package=d_dialoguelists Package=matinee_bromos Package=p_post_process Package=char_archetype Package=p_ui Package=p_ui_mpSkin Package=p_frontend Package=p_frontend_mp Package=p_frontend_skin Package=extras_bf Package=extras_bof Package=extras_fos Package=extras_hh Package=extras_og Package=extras_om Package=extras_tan Package=extras_trh Package=extras_wis Package=p_MultiplayerMaps SeekFreePackage=p_WeaponGroups [Engine.StartupPackages] bSerializeStartupPackagesFromMemory=True bSerializeStartupPackagesFromMemoryCompressed=FALSE Package=DefaultUISkin Package=EngineMaterials Package=EngineFonts Package=p_post_process Package=d_dialoguelists Package=d_difficulty Package=p_frontend Package=p_frontend_mp Package=p_frontend_skin Package=p_UI_GearboxFramework Package=BD_SP_Baker_Combat Package=BD_SP_Baker_Patrol Package=BD_SP_Baker_Shared Package=BD_SP_Baker_Stealth Package=BD_SP_Campbell_Combat Package=BD_SP_Campbell_Shared Package=BD_SP_Connor_Combat Package=BD_SP_Connor_Patrol Package=BD_SP_Connor_Shared Package=BD_SP_Connor_Stealth Package=BD_SP_Corrion_Combat Package=BD_SP_Corrion_Patrol Package=BD_SP_Corrion_Shared Package=BD_SP_Corrion_Stealth Package=BD_SP_Courtland_Combat Package=BD_SP_Courtland_Patrol Package=BD_SP_Courtland_Shared Package=BD_SP_Courtland_Stealth Package=BD_SP_Dawson_Combat Package=BD_SP_Dawson_Patrol Package=BD_SP_Dawson_Shared Package=BD_SP_Dawson_Stealth Package=BD_SP_Franky_Combat Package=BD_SP_Franky_Patrol Package=BD_SP_Franky_Shared Package=BD_SP_Franky_Stealth Package=BD_SP_German_A_Combat Package=BD_SP_German_A_Patrol Package=BD_SP_German_A_88 Package=BD_SP_German_A_Shared Package=BD_SP_German_B_Combat Package=BD_SP_German_B_Patrol Package=BD_SP_German_B_88 Package=BD_SP_German_B_Shared Package=BD_SP_German_SL_88 Package=BD_SP_German_SL_Combat Package=BD_SP_German_SL_Patrol Package=BD_SP_German_SL_Shared Package=BD_SP_Hartsock_Combat Package=BD_SP_Hartsock_Patrol Package=BD_SP_Hartsock_Shared Package=BD_SP_Hartsock_Stealth Package=BD_SP_Holden_Combat Package=BD_SP_Holden_Patrol Package=BD_SP_Holden_Shared Package=BD_SP_Holden_Stealth Package=BD_SP_Jasper_Combat Package=BD_SP_Jasper_Patrol Package=BD_SP_Jasper_Shared Package=BD_SP_Jasper_Stealth Package=BD_SP_McCreary_Combat Package=BD_SP_McCreary_Patrol Package=BD_SP_McCreary_Shared Package=BD_SP_McCreary_Stealth Package=BD_SP_Paddock_Combat Package=BD_SP_Paddock_Shared Package=BD_SP_Roselli_Combat Package=BD_SP_Roselli_Shared Package=BD_SP_Zanovich_Combat Package=BD_SP_Zanovich_Patrol Package=BD_SP_Zanovich_Shared Package=BD_SP_Zanovich_Stealth [Engine.PackagesToForceCookPerMap] [Core.System] MaxObjectsNotConsideredByGC=0 SizeOfPermanentObjectPool=0 StaleCacheDays=30 MaxStaleCacheSize=10 MaxOverallCacheSize=30 AsyncIOBandwidthLimit=0 CachePath=..\SumacGame\Cache CacheExt=.uxx Paths=..\Engine\Content ScriptPaths=..\SumacGame\Script FRScriptPaths=..\SumacGame\ScriptFinalRelease CutdownPaths=..\SumacGame\CutdownPackages CutdownPaths=..\SumacGame\Script ScreenShotPath=..\SumacGame\ScreenShots LocalizationPaths=..\Engine\Localization Extensions=upk Extensions=u TextureFileCacheExtension=tfc Suppress=Dev Suppress=DevAudio Suppress=DevBind Suppress=DevBsp Suppress=DevCollision Suppress=DevCompile Suppress=DevComponents Suppress=DevCooking Suppress=DevDataStore Suppress=DevGarbage Suppress=DevKill Suppress=DevLoad Suppress=DevNetTraffic Suppress=DevPath Suppress=DevReplace Suppress=DevSave Suppress=DevSound Suppress=DevStats Suppress=DevTick Suppress=DevUI Suppress=DevUIStates Suppress=DevUIStyles Suppress=DevUIAnimation Suppress=Input Suppress=Inventory Suppress=Localization Suppress=LocalizationWarning Suppress=PlayerMove Suppress=DevSHA Suppress=DevShaders MissingRedirectClassName=Engine.StaticMesh MissingRedirectClassName=Engine.SkeletalMesh MissingRedirectClassName=Engine.Material MissingRedirectClassName=Engine.Texture2D MissingRedirectClassName=Engine.TextureCube MissingRedirectObjectName=CentralMissingArtRedirects.StaticMesh.MissingStaticMesh MissingRedirectObjectName=CentralMissingArtRedirects.SkeletalMesh.MissingSkeletalMesh MissingRedirectObjectName=CentralMissingArtRedirects.Material.MissingMaterial MissingRedirectObjectName=CentralMissingArtRedirects.Texture.MissingTexture MissingRedirectObjectName=CentralMissingArtRedirects.Texture.MissingCubemap Paths=..\SumacGame\Content Paths=..\SumacGame\__Trashcan LocalizationPaths=..\SumacGame\Localization SavePath=..\SumacGame\Save Extensions=gbxmap SeekFreePCPaths=..\SumacGame\CookedPC SeekFreePCExtensions=xxx Suppress=DevOnline Suppress=DevProfile Suppress=DevSumacStats [Engine.Client] DisplayGamma=2.2 MinDesiredFrameRate=20.000000 InitialButtonRepeatDelay=0.2 ButtonRepeatDelay=0.1 [WinDrv.WindowsClient] ;AudioDeviceClass=ALAudio.ALAudioDevice AudioDeviceClass=FModAudio.FModAudioDevice MinAllowableResolutionX=0 MinAllowableResolutionY=0 MaxAllowableResolutionX=0 MaxAllowableResolutionY=0 MinAllowableRefreshRate=0 MaxAllowableRefreshRate=0 ParanoidDeviceLostChecking=1 AllowJoystickInput=1 EditorPreviewFullscreen=False [Engine.Player] ConfiguredInternetSpeed=10000 ConfiguredLanSpeed=20000 PP_DesaturationMultiplier=1.0 PP_HighlightsMultiplier=1.0 PP_MidTonesMultiplier=1.0 PP_ShadowsMultiplier=1.0 [ALAudio.ALAudioDevice] MaxChannels=32 UseEffectsProcessing=True TimeBetweenHWUpdates=15 MinOggVorbisDurationGame=20 MinOggVorbisDurationEditor=4 DeviceName=Generic Software bUsesVirtualVoices=False [FModAudio.FModAudioDevice] MaxChannels=32 TimeBetweenHWUpdates=15 UseEffectsProcessing=True MinOggVorbisDuration=20 bUsesVirtualVoices=True DialogueReverbVolume=0.25 ;Intensity of the effect, 0.0 < x < 1.0 DialogueReverbDensity=1.0 ;Density - 0.0 < x < 1.0 - Coloration of the late reverb - lower value is more DialogueReverbDiffusion=1.0 ;Diffusion - 0.0 < x < 1.0 - Echo density in the reverberation decay - lower is more grainy DialogueReverbGain=0.666 ;Reverb Gain - 0.0 < x < 1.0 - overall reverb gain - master volume control DialogueReverbGainHF=0.5011 ;Reverb Gain High Frequency - 0.0 < x < 1.0 - attenuates the high frequeny reflected sound DialogueReverbRoomRolloffFactor=0.0 ;Room Rolloff - 0.0 < x < 10.0 - multiplies the attenuation due to distance DialogueReverbDecayTime=.75 ;Decay Time - 0.1 < x < 20.0 - larger is more reverb DialogueReverbDecayHFRatio=0.83 ;Decay High Frequency Ratio - 0.1 < x < 2.0 - how much the quicker or slower the high frequencies decay relative to the lower frequencies. DialogueReverbReflectionsGain=0.6310 ;Reflections Gain - 0.0 < x < 3.16 - controls the amount of initial reflections DialogueReverbReflectionsDelay=0.005 ;Reflections Delay - 0.0 < x < 0.3 - the time between the listener receiving the direct path sound and the first reflection DialogueReverbLateGain=0.5623 ;Late Reverb Gain - 0.0 < x < 10.0 - gain of the late reverb DialogueReverbLateDelay=0.010 ;Late Reverb Delay - 0.0 < x 0.1 - time difference between late reverb and first reflections WeaponReverbVolume=0.20 ;Intensity of the effect, 0.0 < x < 1.0 WeaponReverbDensity=1.0 ;Density - 0.0 < x < 1.0 - Coloration of the late reverb - lower value is more WeaponReverbDiffusion=1.0 ;Diffusion - 0.0 < x < 1.0 - Echo density in the reverberation decay - lower is more grainy WeaponReverbGain=0.65 ;Reverb Gain - 0.0 < x < 1.0 - overall reverb gain - master volume control WeaponReverbGainHF=0.30 ;Reverb Gain High Frequency - 0.0 < x < 1.0 - attenuates the high frequeny reflected sound WeaponReverbRoomRolloffFactor=0.0 ;Room Rolloff - 0.0 < x < 10.0 - multiplies the attenuation due to distance WeaponReverbDecayTime=1.25 ;Decay Time - 0.1 < x < 20.0 - larger is more reverb WeaponReverbDecayHFRatio=0.0 ;Decay High Frequency Ratio - 0.1 < x < 2.0 - how much the quicker or slower the high frequencies decay relative to the lower frequencies. WeaponReverbReflectionsGain=0.6 ;Reflections Gain - 0.0 < x < 3.16 - controls the amount of initial reflections WeaponReverbReflectionsDelay=0.20 ;Reflections Delay - 0.0 < x < 0.3 - the time between the listener receiving the direct path sound and the first reflection WeaponReverbLateGain=1.0 ;Late Reverb Gain - 0.0 < x < 10.0 - gain of the late reverb WeaponReverbLateDelay=0.25 ;Late Reverb Delay - 0.0 < x 0.1 - time difference between late reverb and first reflections [IpDrv.TcpNetDriver] AllowDownloads=True ConnectionTimeout=30.0 InitialConnectTimeout=110.0 AckTimeout=1.0 KeepAliveTime=0.2 MaxClientRate=15000 MaxInternetClientRate=10000 RelevantTimeout=5.0 SpawnPrioritySeconds=1.0 ServerTravelPause=4.0 NetServerMaxTickRate=30 LanServerMaxTickRate=35 DownloadManagers=IpDrv.HTTPDownload DownloadManagers=Engine.ChannelDownload NetConnectionClassName=GsDrv.IpConnectionGs [IpServer.UdpServerQuery] GameName=ut [IpDrv.UdpBeacon] DoBeacon=True BeaconTime=0.50 BeaconTimeout=5.0 BeaconProduct=ut ServerBeaconPort=8777 BeaconPort=9777 [TextureStreaming] PoolSize=140 HysteresisLimit=30 DropMipLevelsLimit=24 StopIncreasingLimit=18 StopStreamingLimit=12 MinFudgeFactor=1 FudgeFactorIncreaseRateOfChange=0.5 FudgeFactorDecreaseRateOfChange=-0.4 MinRequestedMipsToConsider=11 MinTimeToGuaranteeMinMipCount=2 MaxTimeToGuaranteeMinMipCount=12 UseTextureFileCache=FALSE DynamicStreaming=2 DynamicStreamingDistances=1250 DynamicStreamingDistances=200 DynamicStreamingDistances=9 EnableStats=true HistoryDepth=50 [StreamByURL] PostLoadPause=6.0 [Editor.EditorEngine] LocalPlayerClassName=Editor.EditorPlayer bUseSound=True bSubtitlesEnabled=True GridEnabled=True SnapScaleEnabled=True ScaleGridSize=5 SnapVertices=False SnapDistance=10.000000 GridSize=(X=16.000000,Y=16.000000,Z=16.000000) RotGridEnabled=True RotGridSize=(Pitch=1024,Yaw=1024,Roll=1024) GameCommandLine=-log FOVAngle=90.000000 GodMode=True AutoSaveDir=..\SumacGame\Content\Maps\Autosaves InvertWidgetZAxis=True UseAxisIndicator=True MatineeCurveDetail=0.1 Client=WinDrv.WindowsClient CurrentGridSz=4 bUseMayaCameraControls=False bPrefabsLocked=True HeightMapExportClassName=TerrainHeightMapExporterTextT3D EditorOnlyContentPackages=EditorMeshes EditorOnlyContentPackages=EditorMaterials EditorOnlyContentPackages=EditorResources EditPackagesInPath=..\Development\Src EditPackages=Core EditPackages=Engine EditPackages=GameFramework EditPackages=GearboxFramework EditPackages=Editor EditPackages=UnrealEd FRScriptOutputPath=..\SumacGame\ScriptFinalRelease EditPackages=IpDrv EditPackagesOutPath=..\SumacGame\Script EditPackages=OnlineSubsystemLive EditPackages=OnlineSubsystemPC EditPackages=SumacGame EditPackages=SumacGameMPNative EditPackages=SumacGameMP EditPackages=OnlineSubsystemGameSpy EditPackages=OfflineSubsystemPC InEditorGameURLOptions= MovementSpeed=0.1 [UnrealEd.UnrealEdEngine] AutoSave=True AutoSaveTimeMinutes=10 AutoSaveIndex=0 PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=CentralMissingArtRedirects PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EditorMaterials PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EditorMeshes PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EditorResources PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EngineMaterials PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EngineFonts PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EngineScenes PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=EngineResources PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=DefaultUISkin PackagesToBeFullyLoadedAtStartup=d_destructiblecover UseStreaming=False [Engine.DataStoreClient] GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_Strings GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_Images GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_GameResource GlobalDataStoreClasses=Engine.CurrentGameDataStore GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_SessionSettings GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_Fonts GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_Color GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_Gamma GlobalDataStoreClasses=Engine.UIDataStore_Registry PlayerDataStoreClassNames=Engine.PlayerOwnerDataStore PlayerDataStoreclassNames=Engine.UIDataStore_PlayerSettings GlobalDataStoreClasses=SumacGame.SumacMatchOnlineGame_DataStore GlobalDataStoreClasses=SumacGame.SumacMatchOnlineGameSearch_DataStore GlobalDataStoreClasses=SumacGame.SumacMatchLanGame_DataStore GlobalDataStoreClasses=SumacGame.SumacMatchLanGameSearch_DataStore GlobalDataStoreClasses=SumacGame.SumacGameLeaderboards_DataStore GlobalDataStoreClasses=SumacGame.UIDataStore_MultiplayerGameResource GlobalDataStoreClasses=SumacGame.UIDataStore_SumacSettings GlobalDataStoreClasses=SumacGame.UIDataStore_SumacStringList GlobalDataStoreClasses=GearboxFramework.GBXUIDataStore_StringAliasMap GlobalDataStoreClasses=SumacGame.UIDataStore_Actions GlobalDataStoreClasses=SumacGame.UIDataStore_ProfileList GlobalDataStoreClasses=SumacGame.UIDataStore_SumacGameResource PlayerDataStoreClassNames=Engine.UIDataStore_OnlinePlayerData [Engine.UIDataStore_SessionSettings] SessionSettingsProviderClassNames=Engine.SessionSettingsProvider_GameInfo [DevOptions.Shaders] AutoReloadChangedShaders=True [Engine.NavMeshOptions] Vert_Color_Game=(R=204,G=77,B=0,A=128) Vert_Color_Editor=(R=204,G=77,B=0,A=128) Vert_Color_OtherLayer=(R=102,G=35,B=0,A=128) Vert_Color_Selected=(R=0,G=128,B=204,A=128) Edge_Color_Game=(R=0,G=255,B=255,A=128) Edge_Color_Editor=(R=0,G=255,B=255,A=128) Edge_Color_OtherLayer=(R=0,G=128,B=128,A=128) Edge_Color_Selected=(R=255,G=128,B=0,A=128) Edge_Color_Named=(R=32,G=255,B=128,A=128) Edge_Color_PartOfPoly=(R=255,G=255,B=0,A=128) Edge_Color_PartOfSplit=(R=192,G=0,B=192,A=128) Edge_Color_BeingSplit=(R=77,G=0,B=77,A=128) Edge_Color_InPoly=(R=255,G=0,B=0,A=128) Edge_Color_Crossed=(R=255,G=0,B=0,A=128) Poly_Color_Game=(R=40,G=40,B=80,A=128) Poly_Color_Editor=(R=255,G=0,B=255,A=128) Poly_Color_OtherLayer=(R=128,G=0,B=128,A=128) Poly_Color_Selected=(R=0,G=255,B=0,A=128) Poly_Color_PolyPath=(R=24,G=24,B=128,A=128) Poly_Color_PolyConsidered=(R=24,G=128,B=24,A=128) ShowSecondaryLayers=false Poly_Secondary_Layer_Colors=(R=255,G=0,B=255,A=128) Poly_Secondary_Layer_Colors=(R=255,G=0,B=0,A=128) Poly_Secondary_Layer_Colors=(R=0,G=255,B=0,A=128) Poly_Secondary_Layer_Colors=(R=0,G=0,B=255,A=128) Poly_Secondary_Layer_Colors=(R=128,G=128,B=0,A=128) Poly_Secondary_Layer_Colors=(R=0,G=128,B=128,A=128) [StatNotifyProviders] XmlStatNotifyProvider=false CsvStatNotifyProvider=false StatsNotifyProvider_UDP=true PIXNamedCounterProvider=false [StatNotifyProviders.StatNotifyProvider_UDP] ListenPort=13000 [RemoteControl] SuppressRemoteControlAtStartup=True [LogFiles] PurgeLogsDays=2 [AnimationCompression] DefaultCompressionAlgorithm=AnimationCompressionAlgorithm_GBXCustom TranslationCompressionFormat=0 RotationCompressionFormat=7 AnimationCompressionFormat=7 [IpDrv.OnlineSubsystemCommonImpl] MaxLocalTalkers=1 MaxRemoteTalkers=32 bIsUsingSpeechRecognition=false [IpDrv.OnlineGameInterfaceImpl] LanAnnouncePort=14001 LanQueryTimeout=5.0 [OnlineSubsystemPC.OnlineSubsystemPC] ProfileDataDirectory=..\SumacGame\SaveData ProfileDataExtension=.biap [Engine.GearboxEngineGlobals] NavMeshEdgeGameComponentClass=IGameComponent SingletonClassName=SumacGame.SumacGlobals [OnlineSubsystemLive.OnlineSubsystemLive] LiveSystemLinkPort=14000 LanAnnouncePort=14001 [Engine.StaticMeshCollectionActor] bCookOutStaticMeshActors=TRUE MaxStaticMeshComponents=1000 [Engine.StaticLightCollectionActor] bCookOutStaticLightActors=TRUE MaxLightComponents=2000 [LiveSock] bUseVDP=True bUseSecureConnections=true MaxDgramSockets=64 MaxStreamSockets=16 DefaultRecvBufsizeInK=256 DefaultSendBufsizeInK=256 [CustomStats] LD=Streaming fudge factor LD=FrameTime LD=Terrain Foliage Time LD=Foliage Render Time LD=Terrain Smooth Time LD=Terrain Render Time LD=Decal Render Time LD=Terrain Triangles LD=Foliage Instances LD=Decal Triangles LD=Decal Draw Calls LD=Static Mesh Tris LD=Skel Mesh Tris LD=Skel Verts CPU Skin LD=Skel Verts GPU Skin LD=30+ FPS LD=Audio Memory Used LD=Total CPU rendering time LD=Total GPU rendering time LD=Occluded primitives LD=Projected shadows LD=Visible static mesh elements LD=Visible dynamic primitives LD=Texture Pool Size LD=Physical Memory Used LD=Virtual Memory Used LD=Audio Memory Used LD=Texture Memory Used LD=Vertex Lighting Memory LD=StaticMesh Vertex Memory LD=StaticMesh Index Memory LD=SkeletalMesh Vertex Memory LD=SkeletalMesh Index Memory [MemorySplitClassesToTrack] Class=AnimSequence Class=AudioComponent Class=AudioDevice Class=CylinderComponent Class=DecalComponent Class=DecalLifetime Class=DecalLifetimeAge Class=DecalLifetimeData Class=DecalLifetimeDataAge Class=DecalManager Class=DecalMaterial Class=Field Class=Font Class=Level Class=Material Class=MaterialInstanceConstant Class=MaterialInstanceTimeVarying Class=Model Class=ModelComponent Class=MorphTarget Class=ObjectReferencer Class=ParticleModule Class=ParticleSystemComponent Class=PathNode Class=RB_BodyInstance Class=RB_BodySetup Class=ReachSpec Class=SkeletalMesh Class=SoundCue Class=SoundNode Class=StaticMesh Class=StaticMeshActor Class=StaticMeshComponent Class=Terrain Class=TerrainComponent Class=Texture2D Class=UIRoot [ConfigCoalesceFilter] FilterOut=SumacEngine.ini FilterOut=SumacEditor.ini FilterOut=SumacInput.ini FilterOut=SumacGame.ini FilterOut=SumacUI.ini FilterOut=UnrealEd.int FilterOut=Editor.int FilterOut=EditorTips.int FilterOut=UnrealScriptTest.int FilterOut=WinDrv.int FilterOut=XWindow.int FilterOut=SumacBuildInfo.ini [MemoryPools] FLightPrimitiveInteractionInitialBlockSize=1024 [Engine.MatineeMarker] MarkerColor=(R=200,G=0,B=0,A=200) [GearboxFramework.PawnCloner] ClonerColor=(R=0,G=0,B=200,A=200) [SystemSettings] StaticDecals=True DynamicDecals=True DynamicLights=True DynamicShadows=True LightEnvironmentShadows=True CompositeDynamicLights=False DirectionalLightmaps=True DepthOfField=True Bloom=True QualityBloom=True Distortion=True DropParticleDistortion=False SpeedTreeLeaves=True SpeedTreeFronds=True OnlyStreamInTextures=False LensFlares=True FogVolumes=True FloatingPointRenderTargets=True Trilinear=False OneFrameThreadLag=False UseVsync=False UpscaleScreenPercentage=True Fullscreen=True AllowD3D10=False EnableHighPolyChars=True SkeletalMeshLODBias=0 ParticleLODBias=0 DetailMode=2 ShadowFilterQualityBias=0 MaxAnisotropy=16 MaxMultisamples=1 MaxShadowResolution=4096 ResX=1440 ResY=900 ScreenPercentage=100.000000 SceneCaptureStreamingMultiplier=1.000000 FoliageDrawRadiusMultiplier=1.000000 ShadowTexelsPerPixel=2.000000 TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_LightAndShadowMap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODBias=0) ResInitialized=True SPURS=True MinShadowResolution=32 [Configuration] BasedOn=..\SumacGame\Config\DefaultEngine.ini [Engine.StreamableAudioPackages] Package=BD_SP_Baker_Combat_Wav Package=BD_SP_Baker_Patrol_Wav Package=BD_SP_Baker_Shared_Wav Package=BD_SP_Baker_Stealth_Wav Package=BD_SP_Campbell_Combat_Wav Package=BD_SP_Campbell_Shared_Wav Package=BD_SP_Connor_Combat_Wav Package=BD_SP_Connor_Patrol_Wav Package=BD_SP_Connor_Shared_Wav Package=BD_SP_Connor_Stealth_Wav Package=BD_SP_Corrion_Combat_Wav Package=BD_SP_Corrion_Patrol_Wav Package=BD_SP_Corrion_Shared_Wav Package=BD_SP_Corrion_Stealth_Wav Package=BD_SP_Courtland_Combat_Wav Package=BD_SP_Courtland_Patrol_Wav Package=BD_SP_Courtland_Shared_Wav Package=BD_SP_Courtland_Stealth_Wav Package=BD_SP_Dawson_Combat_Wav Package=BD_SP_Dawson_Patrol_Wav Package=BD_SP_Dawson_Shared_Wav Package=BD_SP_Dawson_Stealth_Wav Package=BD_SP_Franky_Combat_Wav Package=BD_SP_Franky_Patrol_Wav Package=BD_SP_Franky_Shared_Wav Package=BD_SP_Franky_Stealth_Wav Package=BD_SP_German_A_Combat_Wav Package=BD_SP_German_A_Patrol_Wav Package=BD_SP_German_A_88 Package=BD_SP_German_A_Shared_Wav Package=BD_SP_German_B_Combat_Wav Package=BD_SP_German_B_Patrol_Wav Package=BD_SP_German_B_88 Package=BD_SP_German_B_Shared_Wav Package=BD_SP_German_SL_88 Package=BD_SP_German_SL_Combat_Wav Package=BD_SP_German_SL_Patrol_Wav Package=BD_SP_German_SL_Shared_Wav Package=BD_SP_Hartsock_Combat_Wav Package=BD_SP_Hartsock_Patrol_Wav Package=BD_SP_Hartsock_Shared_Wav Package=BD_SP_Hartsock_Stealth_Wav Package=BD_SP_Holden_Combat_Wav Package=BD_SP_Holden_Patrol_Wav Package=BD_SP_Holden_Shared_Wav Package=BD_SP_Holden_Stealth_Wav Package=BD_SP_Jasper_Combat_Wav Package=BD_SP_Jasper_Patrol_Wav Package=BD_SP_Jasper_Shared_Wav Package=BD_SP_Jasper_Stealth_Wav Package=BD_SP_McCreary_Combat_Wav Package=BD_SP_McCreary_Patrol_Wav Package=BD_SP_McCreary_Shared_Wav Package=BD_SP_McCreary_Stealth_Wav Package=BD_SP_Paddock_Combat_Wav Package=BD_SP_Paddock_Shared_Wav Package=BD_SP_Roselli_Combat_Wav Package=BD_SP_Roselli_Shared_Wav Package=BD_SP_Zanovich_Combat_Wav Package=BD_SP_Zanovich_Patrol_Wav Package=BD_SP_Zanovich_Shared_Wav Package=BD_SP_Zanovich_Stealth_Wav [Engine.AudioDevice] SoundGroups=(GroupName=Master,Properties=(Volume=1),ChildGroupNames=(Music,SFX,Dialogue)) SoundGroups=(GroupName=Music,Properties=(Volume=1,Priority=1,bIsMusic=TRUE),ChildGroupNames=(Music_Non_Processed)) SoundGroups=(GroupName=Music_Non_Processed,Properties=(Volume=1,bignoreEQEffects=True,bIsMusic=TRUE)) SoundGroups=(GroupName=Dialogue,Properties=(Volume=1,bIsDialogue=TRUE),ChildGroupNames=(Dialogue_Monsters,Dialogue_Player,Dialogue_Scripted,Dialogue_AI,MovieVoice)) SoundGroups=(GroupName=Dialogue_Monsters,Properties=(Volume=1,bIsDialogue=TRUE)) SoundGroups=(GroupName=Dialogue_Player,Properties=(Volume=1,bIsDialogue=TRUE,Priority=20,bUseChannelOverrides=TRUE,ChannelOverrideLevelCenter=1.0, ChannelOverrideLevelLeft=0.25,ChannelOverrideLevelRight=0.25)) SoundGroups=(GroupName=Dialogue_Scripted,Properties=(Volume=1.2,bIsDialogue=TRUE,Priority=20)) SoundGroups=(GroupName=Dialogue_AI,Properties=(Volume=1,bIsDialogue=TRUE,Priority=20)) SoundGroups=(GroupName=SFX,Properties=(Volume=1),ChildGroupNames=(SFX_Guns,SFX_Guns_Effected,SFX_Ambiences,SFX_Props,SFX_Vehicle,SFX_UI,SFX_Weapons,SFX_Explosions,SFX_Impacts,SFX_Foley,SFX_Player_Foley,SFX_AI_Foley,SFX_Non_Processed,MovieEffects)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Guns,Properties=(Volume=1,Priority=1)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Guns_Effected,Properties=(Volume=1,Priority=2,bIsWeapon=TRUE)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Ambiences,Properties=(Volume=1,Priority=40)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Props,Properties=(Volume=1,Priority=40)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Vehicle,Properties=(Volume=1,Priority=60)) SoundGroups=(GroupName=SFX_UI,Properties=(Volume=1,Priority=1,bIsUISound=TRUE),ChildGroupNames=(SFX_UI_NonProcessed)) SoundGroups=(GroupName=SFX_UI_NonProcessed,Properties=(Volume=1,bIsUISound=TRUE,bIgnoreEQEffects=TRUE)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Weapons,Properties=(Volume=1,Priority=80)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Explosions,Properties=(Volume=1,Priority=40)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Impacts,Properties=(Volume=1,Priority=100)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Foley,Properties=(Volume=1,Priority=120)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Player_Foley,Properties=(Volume=1,Priority=40,bUseChannelOverrides=TRUE,ChannelOverrideLevelCenter=1.0, ChannelOverrideLevelLeft=0.25,ChannelOverrideLevelRight=0.25)) SoundGroups=(GroupName=SFX_AI_Foley,Properties=(Volume=1,Priority=120)) SoundGroups=(GroupName=SFX_Non_Processed,Properties=(Volume=1,Priority=1,bIgnoreEQEffects=TRUE)) SoundGroups=(GroupName=MovieEffects,Properties=(Volume=0.7,Priority=5)) SoundGroups=(GroupName=MovieVoice,Properties=(Volume=0.7,Priority=5)) ;;GBX:DAE - Sound Group volume manipulations for different sound modes, ()=no change SoundGroupEffects=() SoundGroupEffects=(GroupEffect=((GroupName=Music,VolumeAdjuster=1.0),(GroupName=Dialogue,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=Dialogue_Monsters,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=Dialogue_Player,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=Dialogue_Scripted,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=Dialogue_AI,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Guns,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Ambiences,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Props,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Vehicle,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_UI,VolumeAdjuster=1.0),(GroupName=SFX_Weapons,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Explosions,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Impacts,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Player_Guns,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Player_Foley,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_AI_Foley,VolumeAdjuster=0.1),(GroupName=SFX_Non_Processed,VolumeAdjuster=0.1))) SoundGroupEffects=(GroupEffect=((GroupName=Music,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Guns,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Ambiences,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Props,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Vehicle,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_UI,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Weapons,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Explosions,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Impacts,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Player_Guns,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Player_Foley,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_AI_Foley,VolumeAdjuster=0.8),(GroupName=SFX_Non_Processed,VolumeAdjuster=0.8))) [Engine.UIDataStore_OnlineGameSettings] GameSettingsClasses=SumacGame.SumacMatchOnlineGameSettings GameSettingsClasses=SumacGame.SumacMatchLanGameSettings [Engine.UIDataStore_OnlineGameSearch] GameSearchClasses=SumacGame.SumacDMOnlineGameSearch [Engine.UIDataStore_OnlinePlayerData] ProfileSettingsClassName=SumacGame.SumacProfile [WinSock] bUseVDP=True [OfflineSubsystemPC.OfflineSubsystemPC] ProfileDataDirectory=..\SumacGame\SaveData ProfileDataExtension=.biap StartupPlayerName=wd DefaultPlayerName=Matt Baker MaxLocalTalkers=1 MaxRemoteTalkers=32 bIsUsingSpeechRecognition=False [OnlineSubsystemGameSpy.OnlineSubsystemGameSpy] ProfileDataDirectory=../SumacGame/SaveData ProfileDataExtension=.birprofile ProductID=11199 NamespaceID=1 PartnerID=33 GameID=1840 StatsVersion=4 NickStatsKeyId=1 PlaceStatsKeyId=2 StatsKeyMappings=(ViewId=1,PropertyId=0,KeyId=3) StatsKeyMappings=(ViewId=1,PropertyId=0x10000005,KeyId=4) StatsKeyMappings=(ViewId=1,PropertyId=0x10000006,KeyId=5) StatsKeyMappings=(ViewId=2,PropertyId=0,KeyId=6) StatsKeyMappings=(ViewId=2,PropertyId=0x10000005,KeyId=7) StatsKeyMappings=(ViewId=2,PropertyId=0x10000006,KeyId=8) LocationUrlsForInvites=birhhpc LocationUrlsForInvites=birhhps3 LocationUrl=birhhpc GameSpyUserName= GameSpyPassWord= SearchDisplayMinOpenPubSlots=-1 [OnlineSubsystemGameSpy.OnlineGameInterfaceGameSpy] LanPacketPlatformMask=1 [Windows.StandardUser] MyDocumentsSubDirName=BIA Hells Highway [Engine.GearboxGlobals] PawnListClassName=GearboxFramework.GearboxPawnList AIFactoryClassName=SumacGame.AIFactorySumac CheckPointManagerClassName=SumacGame.SumacCheckPointManager AmBXManagerClassName=Engine.AmBXManager [ICoverRegion] MaxCoverSearchDistance=7000.000000 [SystemSettingsEditor] OneFrameThreadLag=False ResX=1920 ResY=1080 Fullscreen=True [FullScreenMovie] PlatformVolumeNormalizer=.75 IntroMovie=ssf StartupMovies=Ubisoft_logo StartupMovies=Gearbox_logo StartupMovies=Loading SkippableMovies=ssf SkippableMovies=Jeep_HD SubL=0.08 SubT=0.18 SubR=0.95 SubB=0.4 SubScale=0.65 SubDir=-1 [VoIP] VolumeThreshold=0.1 bHasVoiceEnabled=true


Kopyaladığınız kodları içine yapıştıracağımız, SumacEngine.ini dosyasını şu dosya konumunda bularak bir metin editörü ile açın.(SumacEngine.ini yedeğini alın)
Konum= C:\Users\Senin Windows Kullanıcı Adın\Documents\My Games\BIA Hells Highway\SumacGame\Config
Açılan penceredeki kodları aşağıdaki gibi [IniVersion] yazısına kadar seçin.Ardından seçili mavi kodlara sağ tıklayıp daha önce kopyaladığınız yeni ayarlarla değiştirmek için yapıştır tuşuna basın.

Son olarak kayıt dosyalarınızı kullanabilmeniz için oyun profil adınızı 
C:\Users\Senin Windows Kullanıcı Adın\Documents\My Games\BIA Hells Highway\SumacGame\SaveData konumundan bulup aşağıdaki mavi alanla seçilmiş wd yazını silirek oraya yazmalısınız. Örneğin Profil adınız wd yerine Ali olsun. StartupPlayerName=Ali olarak değiştirilmeli.

Ek olarak grafik kartınızın yazılımından oyuna özel ayar yapmanızı tavsiye ederim. AMD GPU için aşağıdaki ayarlar seçilebilir. NVDIA için de benzer ayarları yapabilirsiniz.Yön bağımlılığı filtrelemeyi 16x yapın. Örtüşme Önleme ayarını uygulama ayarlarını geliştir olarak değiştirin.Örtüşme Önleme yöntemini Uyumlu çoklu örnekleme yapmanızı tavsiye ederim.Bende morfolojik filtreleme oyunda kenarları yumuşattı. Siz de deneyip isterseniz açabilirsiniz.Yardım için aşağıdaki yorum gönder kısmından yazabilirsiniz.YORUM GÖNDER

Yorum yok